Ob svetovnem dnevu Romov

Sporočilo poslanca Evropskega parlamenta dr. Milana Brgleza:

Ob 8. aprilu, svetovnem dnevu Romov, se ponovno ponuja priložnost, da se zavemo pomena manjšinskih identitet in kultur, kakršna je romska. Slednja se v svoji raznolikosti ohranja kljub razseljenosti Romov po Evropi in izzivom, s katerimi se generacije Romov srečujejo na vsakodnevni ravni.

V preštevilnih državah članicah in lokalnih skupnostih Romi še vedno živijo v nedostojnih ter zdravje ogrožajočih razmerah, brez elektrike in celo dostopa do čiste pitne vode. Romi so še vedno nadpovprečno izpostavljeni tveganju revščine, ki se vse prevečkrat zmotno povezuje z njihovo kulturo. Reševanja njihovega slabšega socialno-ekonomskega položaja se moramo lotiti na drugem koncu, pri vzrokih za družbeno izključevanje in diskriminacijo.

Edina možna rešitev je sistemska in zajema osredotočanje na izboljševanje položaja vseh, predvsem pa najmlajših članov romske skupnosti. V Evropski uniji je 85 % romskih otrok izpostavljenih nevarnosti revščine. Njene negativne posledice dodatno poglablja dejstvo, da prevelik delež romskih otrok še vedno ni vključen v vzgojo in izobraževanje v zgodnjem otroštvu.

Kakovostno in cenovno dostopno otroško varstvo sta pomembna koraka k zagotavljanju enakih možnosti tako otrokom, kot tudi njihovim staršem ter skrbnikom, saj je urejeno varstvo otrok povezano z večjo zaposlenostjo ter ekonomsko neodvisnostjo moških in predvsem žensk. Zagotavljanje pravic in ključnih storitev, ki jih predvideva Evropsko jamstvo za otroke, torej vodi v vključenost ter boljši položaj celotne romske skupnosti.