Ob svetovnem dnevu otroka

Sporočilo poslanca Evropskega parlamenta dr. Milana Brgleza:

Svetovni dan otroka, ki ga 20. novembra vsako leto praznujemo na pobudo UNICEF, obeležuje sprejetje Konvencije o otrokovih pravicah leta 1989, ki je največkrat ratificirana pogodba o človekovih pravicah v zgodovini. Srž Konvencije je v priznanju nujnosti posebne zaščite otrok. Kljub vsem zavezam, pa je še vedno preveč otrok prikrajšanih za svoje pravice in brezskrbno otroštvo.

Ob letošnjem svetovnem dnevu otroka je v luči klimatskih sprememb, številnih kriz ter pasti, ki prežijo na otroke v realnem in digitalnem svetu, zato bolj kot kdaj koli pomembno, da svet prisluhne idejam in zahtevam otrok samih ter da otrokom omogočimo celosten razvoj, enake možnosti in varno okolje za uresničevanje njihovega potenciala. V mojem mandatu je zaščita otrok ena izmed ključnih prioritet, ki jo imam čast uresničevati tudi kot sopredsedujoči Medskupini Evropskega parlamenta za otrokove pravice.

Poleg izpostavljanja vidika otrok v vseh krizah in izzivih, s katerimi se spopadamo, se sam še posebej zavzemam za odpravo revščine otrok, za enak dostop otrok do zdravstva, predšolske vzgoje in izobraževanja ter drugih ključnih storitev zanje. Vedno znova opozarjam na nedopustnost kakršne koli diskriminacije, ki nekatere skupine otrok, kot so otroci z invalidnostjo, romski otroci, otroci begunci, otroci brez državljanstva itd., že v zelo zgodnji dobi prikrajša možnosti in priložnosti za uresničevanje njihovega potenciala.

Otrokom ob praznovanju njihovega praznika želim, da bi vsak dan pogumno opozarjali na svoje pravice, želje ter potrebne, odrasle pa pozivam, da naredimo vse, kar je v naši moči za zagotovitev brezskrbnega in polnega otroštva vseh otrok.