Ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic

Sporočilo poslanca Evropskega parlamenta dr. Milana Brgleza ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic:

Tokratni svetovni dan knjige in avtorskih pravic ne more miniti brez razmisleka glede možnosti, pa tudi preprek, ki jih za literarni svet, za bralce ter avtorje predstavljajo pandemične razmere. V preteklem letu se je pokazala neprecenljiva vrednost knjig kot vira znanja in informacij, povezovanja ter spoznavanja drugačnih idej in kultur, pa tudi načina za krajšanje časa in nadomestka za človeško družbo. Kot strasten bralec sem bil sprva vesel, da sem lahko nekaj več časa posvetil knjigam. Dlje časa kot so bili v veljavi omejitveni ukrepi, pa sem vse bolj postal pozoren na težave z dostopnostjo knjig, še posebej za tiste ljudi, ki živijo v odročnih krajih oziroma se soočajo z drugimi fizičnimi ali ekonomskimi omejitvami. V izjemno težkem položaju so se ob zastanku javnega življenja žal znašli tudi številne avtorice in avtorji.

Zaradi nenadomestljive vloge, ki jo ima knjiga v našem življenju, bi morale biti knjižnice in knjigarne po vzoru iz drugih držav med zadnjimi, ki zapirajo vrata zaradi epidemioloških razmer. Ponuja se tudi veliko priložnosti, da bi bolje izkoristiti sodobne digitalne tehnologije, ki dopolnjujejo tiskane medije ter so lahko pomembno orodje za zagotavljanje večje dostopnosti knjig za vse skupine in generacije ljudi. Prav zato vidim čas slovenskega predsedovanja Svetu EU kot odlično priložnost, da Slovenija tiskano in digitalno knjigo ter podporo avtorjem in ustanovam, ki skrbijo za njeno dostopnost, uvrsti med ključne slovenske in evropske prioritete.