Ob svetovnem dnevu invalidov

Sporočilo poslanca Evropskega parlamenta dr. Milana Brgleza:

Danes mineva 30 let, odkar je Generalna skupščina Združenih narodov 3. december razglasila za svetovni dan invalidov. Tri desetletja kasneje z invalidnostjo živi že okoli milijarda svetovnega prebivalstva, pri čemer se številni zaradi fizičnih ovir in predsodkov žal še vedno težko vključujejo v družbo.

Letošnja tema svetovnega dneva invalidov »Transformativne rešitve za vključujoč razvoj: vloga inovacij pri zagotavljanju dostopnega in pravičnega sveta« poudarja pomen tehnološkega razvoja pri zagotavljanju širših zaposlitvenih možnosti ter praktičnih orodij in dobrih praks za zmanjšanje neenakosti v javnem in zasebnem sektorju, hkrati pa nas opominja, da se moramo s tovrstnimi tematikami vsakodnevno ukvarjati vsi deležniki na vseh področjih, iskanje tehnoloških (in drugih) rešitev pa mora potekati skupaj z invalidi in za njih.

Ponosni smo lahko, da je Slovenija ena od osmih držav, ki so sodelovale v pilotnem projektu evropske kartice ugodnosti za invalide. Bistvo projekta je, da preko spletne baze in mobilne aplikacije invalidom zagotavlja dostop do nabora ugodnosti, ki jih komercialni ponudniki omogočajo slepim in slabovidnim, gluhim in naglušnim, gluhoslepim, gibalno oviranim osebam, osebam z motnjami v duševnem razvoju in težavami v duševnem zdravju in posameznikom/posameznicam z drugimi vrstami invalidnosti.

Komisija si je zadala cilj, da ta projekt postane trajen, kar pozdravljam in pozivam k njegovi nadgraditvi. Evropska kartica ugodnosti za invalide je edinstvena priložnost, da se končno uredi status invalida ter njegovo vzajemno priznavanje v vseh državah članicah, zato da bi bilo invalidom omogočeno prosto gibanje in dostop do njim prilagojenih ugodnosti po celotni Uniji.

Takšna rešitev je ključna za zagotavljanje vključujočega sveta ter priložnosti, ki jih ponuja združena Evropa, za slehernega med nami.