Ob svetovnem dnevu invalidov

Sporočilo poslanca v Evropskem parlamentu dr. Milana Brgleza:

Leta 1992 je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila 3. december za mednarodni dan invalidov, ki predstavlja priložnost za ozaveščanje in izboljšanje razumevanja težav, s katerimi se milijarda ljudi po svetu srečuje zaradi svoje invalidnosti, med njimi pa je vsako leto več starejših. Naj ta dan služi tudi kot opomnik in poziv k odstranjevanju ovir za invalide, pa ne le fizičnih, ampak tudi vseh tistih, ki jim onemogočajo polno sodelovanje v družbi. Med njenim nedavnim obiskom v Sloveniji sem o tej temi razpravljal tudi s Heleno Dalli, evropsko komisarko za enakost, s katero sva pozdravila zakonodajni predlog Evropske komisije za uvedbo nove evropske kartice ugodnosti za invalide ter enotne parkirne kartice, s katerima bo invalidom v EU omogočen enak dostop do ugodnosti in prednostne obravnave zanje. Pomembno je, da gradimo vključujočo, sočutno in strpno družbo, v kateri bo vsak njen član enakopraven in enakovreden ter imel enake možnosti za izobraževanje, zaposlovanje in uresničitev svojih potencialov. Vse človekove pravice ter talenti so namreč univerzalni in jih ni dopustno omejevati glede na invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino.