Ob svetovnem dnevu človekovih pravic

Sporočilo poslanca v Evropskem parlamentu dr. Milana Brgleza:

Ob svetovnem dnevu človekovih pravic se spominjamo 10. decembra 1948, ko je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela Splošno deklaracijo človekovih pravic. Z njo so države z vsega sveta priznale prirojeno dostojanstvo ter enake in neodtujljive pravice slehernega človeka, ki so temelj svobode, pravičnosti in miru v svetu. Splošna deklaracija je s prevodi v več kot 500 jezikov najpogosteje prevajani dokument na svetu, zaradi česar je jezik človekovih pravic hkrati največji in najboljši dosežek, s katerim si lahko pomagamo pri premoščanju napetosti, razreševanju konfliktov in pri popravi krivic v svetu.