Ob svetovnem dnevu čebel

Sporočilo poslanca Evropskega parlamenta dr. Milana Brgleza:

20. maj je svetovni dan čebel. Preživetje opraševalcev je ključno za zagotavljanje prehranske varnosti. Na ta pomen odvisnosti človeštva od opraševalcev je oktobra lani opozorilo več kot milijon državljank in državljanov Evropske unije in v evropski državljanski pobudi podalo odločno zahtevo, da se prehranske varnosti ne more zagotavljati na račun zdravja ljudi in naravnih ekosistemov.

Trenutno je v obravnavi niz zakonodajnih predlogov na ravni EU, kot na primer revizija Direktive o trajnostni uporabi pesticidov, ki so bistveni za zagotavljanje zaščite čebel in ostalih opraševalcev in s katerimi lahko preprečimo negativne učinke na zdravje ljudi in ekosisteme, ki so posledica predvsem intenzivne uporabe pesticidov.

Še več pa lahko naredimo tudi za zaščito samih opraševalcev, katerih upad je odvisen tudi od podnebnih sprememb, onesnaževanja zraka in rabe zemljišč. Za to imajo države članice na voljo posodobljeno iniciativo Evropske unije za opraševalce s širokim naborom ukrepov za njihovo zaščito.

Z željo, da bi poudarili pomen tega (sicer nezavezujočega) dokumenta in koristi predlaganih ukrepov, sem si v okviru mojega delovanja v Odboru za okolje prizadeval, da Evropski parlament sprejeme odločitev o oblikovanju resolucije. Veseli me, da je bil ta predlog pred nedavnim tudi potrjen in da bomo v prihodnjih mesecih pričeli z delom na osnutku besedila.