Ob svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi

Sporočilo poslanca Evropskega parlamenta dr. Milana Brgleza:

Danes obeležujemo svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi, ki ga je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila leta 2013. Kot kaže študija Urada Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC), pandemija covid-19 kljub zaprtju državnih meja in vsesplošnim omejitvam gibanja v minulem letu ni zaustavila trgovine z ljudmi, ki predstavlja hudo obliko kršitve človekovih pravih in človekovega dostojanstva. Mnogi trgovci so se namreč uspešno prilagodili na nove razmere, svojo dejavnost so preselili v domače okolje, povečalo pa se je tudi novačenje žrtev preko družbenih omrežij. Hkrati so ekonomske posledice pandemije ustvarile nove skupine ranljivih ljudi, ki za trgovce z ljudmi predstavljajo veliko lažjo tarčo. Med najbolj ranljivimi so ženske, otroci in migranti.

Po podatkih slovenske policije je trgovina z ljudmi prisotna tudi v Sloveniji, ki je tako ciljna kot tudi tranzitna država, žrtve pa se pri nas med drugim izkoriščajo za prostitucijo, prisilno delo, prisilno izvrševanje kaznivih dejanj in prisilno beračenje. Zato je pomembno, da se problematike zavedamo in si aktivno prizadevamo za njeno reševanje.