Ob svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi

Sporočilo poslanca Evropskega parlamenta dr. Milana Brgleza:

Trgovina z ljudmi predstavlja eno izmed najbolj zavržnih oblik kaznivih dejanj in kršitev človekovih pravic žrtev. Medtem ko na globalni ravni spričo kriz, oboroženih konfliktov, kakor je agresija na Ukrajino, ter klimatskih sprememb narašča tveganje za pojav trgovine z ljudmi, pa se je v obdobju od pandemije močno zmanjšalo število odkritih ter kaznovanih primerov trgovine z ljudmi. Pri tem je zaskrbljujoče predvsem to, da države ne uspejo zaznati in pravočasno zaščititi njenih žrtev, saj trgovina z ljudmi temelji na izkoriščanju najšibkejših v naši družbi, pogosto tudi otrok.

Boj proti trgovini z ljudmi mora biti osredotočen prav na najšibkejše. Združeni narodi letos v svoji kampanji zato opozarjajo na pomen spopadanja z neobčutljivostjo ter nekaznovanostjo trgovine z ljudmi, zaradi katere vsako leto na globalni ravni pustimo zadaj tisoče ljudi. Tudi v državah članicah Evropske unije, ki so pogosto ciljne države, hkrati pa neredko države izvora in tranzita trgovine z ljudmi.

Še posebej pri trgovini z ljudmi sta ozaveščenost ter čezmejno sodelovanje ključna za njeno preprečevanje ter pomoč žrtvam, da se izvijejo iz njenega primeža. Svoje pravne in moralne dolžnosti pa ne bomo docela izpolnili, dokler ne bodo odpravljeni ekonomski ter družbeni vzroki, ki ljudi potiskajo v sodobne oblike suženjstva.