Ob svetovnem dnevu boja proti otroškemu delu

Sporočilo poslanca Evropskega parlamenta dr. Milana Brgleza:

Svetovni dan boja proti otroškemu delu je leta 2002 razglasila Mednarodna organizacija dela (ILO), da bi z njegovim obeleževanjem opozorili na potrebo po ustvarjanju okolja za dostojno življenje otrok in dejstvo, da je spremembe mogoče doseči, če obstajata skupna volja in odločenost.

Tudi ob pričetku junijskega plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta se bomo spomnili spregledanih 160 milijonov otrok po svetu, ki namesto, da bi se igrali in učili, delajo. In to v izjemno zahtevnih, za življenje in zdravje nevarnih pogojih.

Na globalni ravni so otroci posebej izpostavljeni otroškemu delu v kmetijstvu v državah v razvoju. Zadnji podatki kažejo celo na porast otroškega dela, zato ILO poziva mednarodno skupnost, naj podpre večjo socialno pravičnost in okrepi boj proti delu otrok.

Ob tem ne smemo pozabiti, da so revščini in socialni izključenosti izpostavljeni tudi otroci v Evropski uniji. Število ogroženih otrok v Evropski uniji je leta 2021 naraslo na 19,6 milijona (24,4 %) predvsem kot posledica gospodarske in socialne krize, ki jo je povzročila pandemija. Brez ukrepanja politike, predvsem pa izvajanja in okrepitve Evropskega jamstva za otroke, bo tudi v Evropski uniji zaradi že prisotnih kriz ogroženo dostojno življenje in brezskrbno otroštvo velikega števila otrok. Zato vse pozivam, da se zavzamemo za končanje otroškega dela in okrepitev socialne pravičnosti, ki naj velja za vse. Še posebej pa za otroke.