Ob svetovnem dnevu boja proti aidsu

Vir: svetovni splet

Sporočilo poslanca Evropskega parlamenta dr. Milana Brgleza:

Letošnji svetovni dan boja proti aidsu, ki ga obeležujemo 1. decembra, v ospredje postavlja prizadevanja za izpolnitev skupne zaveze za odpravo aidsa do leta 2030.

V času, ko se spopadamo z veliko zdravstveno krizo, ki jo predstavlja pandemija covid-19, ne gre pozabiti na druge. Prenos virusa HIV kljub preverjeno delujočim ukrepom, ki jih imamo na voljo, ostaja velik javnozdravstveni problem, ki v evropski regiji Svetovne zdravstvene organizacije zadeva več kot dva milijona ljudi. Dostop do (brezplačnega in anonimnega) testiranja in izobraževanje o tematiki sta dejavnika, ki najbolj vplivata na veliko razliko v razširjenosti okužb med evropskimi državami. Oba sta v veliki meri pogojena z razlikami v materialnih zmožnostih posameznih držav in neenakostmi znotraj njih, te pa so žal še vedno zelo velike. To krizo podaljšuje, česar ne smemo dopustiti.

Zadnje statistike iz EU/EGP so vzpodbudne, saj se po ocenah v zadnjem desetletju delež ljudi, ki živijo z nediagnosticiranim virusom HIV, zmanjšuje. Zelo razveseljujoč je tudi podatek, da je imela Slovenija leta 2020 najnižje število okužb v EU/EGP, torej je to področje na katerem očitno delamo dobro in bi lahko bili med vodilnimi na poti k zadanemu cilju odprave aidsa do leta 2030. Prizadevanja za izkoreninjenje virusa je treba neumorno nadaljevati, sploh z ozirom na to, da gre za svetovni problem, ki ga z ozkim gledanjem ne moremo rešiti.