Ob svetovnem dnevu beguncev

Sporočilo poslanca Evropskega parlamenta dr. Milana Brgleza

20. junija obeležujemo svetovni dan beguncev, s katerim se spomnimo na stisko tistih, ki bežijo pred konflikti ali preganjanjem. Po podatkih Agencije Združenih narodov za begunce je do konca leta 2022 svoj dom zapustilo več kot 35 milijonov beguncev, od tega največ iz treh držav: Sirije, Ukrajine in Afganistana. Za temi številkami so milijoni življenj, ki štejejo toliko kot vsa druga. Individualne zgodbe, stiske ter želje, ki si zaslužijo pozornost in potrebujejo našo solidarnost.

Nedavna tragedija v Grčiji, kjer je nesreča ribiške ladje z begunci zahtevala več sto življenj, nas ponovno opominja, da moramo prenoviti in izboljšati politike na področju mednarodne zaščite in migracij, vključno z delovanjem Evropske agencije za mejno in obalno stražo, dosledno zagovarjati pravice beguncev ter jim ponuditi podporo in pogoje, ki jim bodo zagotovili socialno in ekonomsko vključenost.

V tej luči pozdravljam preboj pri prenovi azilnega sistema EU, ki ga je pred kratkim dosegla Evropska unija. Solidarnost mora v odnosu do beguncev postati ne le individualna človeška lastnost, ampak tudi vodilo azilne in migracijske politike Evropske unije ter  posameznih držav članic. Slednje imajo že po veljavni zakonodaji diskrecijsko pravico, da prostovoljno obravnavajo prošnje za mednarodno zaščito posameznih prosilcev, četudi po aktualnih pravilih to ni njihova neposredna odgovornost.