Ob mednarodnem dnevu žensk in deklet v znanosti

Enakopravnost spolov je eden od najpomembnejših ciljev Evropske unije, ki pa se kljub dolgoletnim prizadevanjem ter pravnim in političnim zavezam v praksi še vedno ne uresničuje v popolnosti. Eno od številnih področjih, kjer še vedno močno prevladujejo moški, je znanost. Po podatkih Združenih narodov ženske predstavljajo zgolj tretjino vseh raziskovalcev, medtem ko je med člani nacionalnih znanstvenih akademij samo 12 odstotkov žensk. Ob današnjem mednarodnem dnevu žensk in deklet v znanosti je zato pomembno poudariti, da številne zaveze ne smejo ostati zgolj črka na papirju, ampak si moramo za njihovo uresničitev vsakodnevno prizadevati na znanstvenem ter vseh ostalih področjih.