Ob mednarodnem dnevu starejših

Sporočilo poslanca Evropskega parlamenta dr. Milana Brgleza:

Letošnji mednarodni dan starejših, 1. oktober, po vsem svetu poteka v znamenju razmisleka o vlogi starejših v spreminjajočem se svetu, ki ga zaznamujejo številne globalne krize. Kriza, povzročena s pandemijo covid-19, je imela najtežje posledice za zdravje ter kakovost življenja starejših, še posebej žensk, ki prevladujejo med starejšo populacijo ter so ob tem nosile težje breme spopadanja z virusom in okrnjenosti storitev oskrbe. Kljub temu njihov prispevek k odpornosti posameznikov in družbe na krizo pogosto ostane spregledan. Vzroke za to moramo iskati v starizmu (diskriminaciji starejših) ter neenakosti med spoloma, ki vztrajajo ter se nadgrajujejo skozi celotno življenjsko obdobje.

Mednarodni dan starejših moramo tako v Sloveniji kot na evropski ravni izkoristiti za ozaveščanje javnosti, posebej pa mlajših generacij, glede razkoraka med družbenim položajem starejših in njihovim dejanskim prispevkom pri spopadanju z novimi in nestabilnimi okoliščinami v svetu. Starejše generacije imajo znanje in izkušnje (s preteklimi krizami), ki so nepogrešljive v času kompleksnih kriz, zato jih je nujno vključevati v javno razpravo in oblikovanje politik za prilagoditev nanje, brez sleherne diskriminacije, še posebej pa na osnovi spola.

Predsednica Evropske komisije je v letošnjem nagovoru o stanju v Evropski uniji napovedala vpis načela solidarnosti med generacijami v temeljne pogodbe Unije. Ta napoved je hvalevredna, pa vendar poleg simbolnih dejanj čim prej potrebujemo konkretne politike in ukrepe, ki bodo izboljšali socialni in družbeni položaj starejših ter spodbujali sožitje in prenos znanja med različnimi generacijami.