Ob mednarodnem dnevu starejših

Sporočilo poslanca Evropskega parlamenta dr. Milana Brgleza:

Danes obeležujemo mednarodni dan starejših, ki letos še posebej izpostavlja uresničevanje obljub Splošne deklaracije človekovih pravic za starejše. 75 let po njenem sprejetju se tudi v Evropi, ki zase meni, da je paradni konj spoštovanja človekovih pravic, žal še vedno soočamo z neenakim položajem starejših v naši družbi, za kar moramo vzroke iskati v diskriminaciji starejših oz. starizmu ter neenakosti med spoloma. Pandemija covid-19 nam je v zadnjih letih jasno pokazala, da je skrb za starejše ključna za delovanje naših družb in gospodarstev, pri čemer je v duhu medgeneracijske solidarnosti nujno, da v enaki meri zagotavljamo in varujemo človekove pravice ter dostojanstvo vseh generacij.