Ob mednarodnem dnevu izobraževanja

Sporočilo evropskega poslanca dr. Milana Brgleza ob mednarodnem dnevu izobraževanja:

Generalna skupščina Združenih narodov (ZN) je leta 2018 razglasila 24. januar za mednarodni dan izobraževanja. Med tem ko je zagotavljanje dostopa do izobraževanja otrokom še zlasti v nerazvitih in državah v razvoju na splošno med primarnimi skrbmi razvojnih programov mednarodne skupnosti, je po podatkih ZN zaprtje šol zaradi pandemije Covid-19 vplivalo na življenja 1,6 milijarde učenk in učencev v več kot 190 državah po svetu.

Aktualna pandemija je še toliko bolj nazorno pokazala pravo vrednost in pomen uresničevanja pravice do izobraževanja – v prvi vrsti za intelektualni in socialni razvoj posameznika kot tudi za dobrobit družinskih skupnosti in širše družbe. Izpostavila pa je tudi krhkost in neodpornost (sicer razvitih) izobraževalnih sistemov na tovrstne krizne razmere.

Ta institucionalna neodpornost je posledično in na žalost najbolj omejila uresničevanje pravice do izobraževanja socialno ogroženim in posebej ranljivim skupinam. S tem so se družbena, gospodarska in digitalna neenakost samo še poglobile.

Na slabosti poteka šole na daljavo v Sloveniji opozarjajo v aktualni spletni kampanji tudi številni mladi, ki v trenutnih ukrepih in slabi komunikaciji pristojnih oblasti ne vidijo rešitve za uspešno spopadanje z obstoječimi razmerami.

O problemu neenakosti ter različnih praks in pogostokrat nejasnih nacionalnih kriterijev za fizično zaprtje šol sem skupaj z nekaterimi evropskimi poslankami in poslanci opozoril tudi v pisnem vprašanju Komisiji. Pri tem smo Komisijo zaprosili, naj pojasni, katere ukrepe namerava sprejeti za odpravo neenakosti v izobraževanju zaradi fizičnega zaprtja šol in ali namerava pripraviti enotne smernice za ponovno odprtje šol.

Letošnjemu mednarodnemu dnevu izobraževanja pripisujem ne samo simboličen pomen, vendar ga razumem kot resnični opomin za prednostno obravnavo ustreznega uresničevanja pravice do kakovostnega izobraževanja in spopadanja z izzivi za prihodnost naše družbe znanja.

Pisno vprašanje Evropski komisiji