Ob mednarodnem dnevu boja proti revščini

Sporočilo evropskega poslanca dr. Milana Brgleza:
Danes obeležujemo mednarodni dan boja proti revščini, ki je letos še toliko bolj aktualen. Zadnja poročila mednarodnih institucij namreč kažejo, da bo zaradi pandemije Covid-19 v revščino dodatno pahnjenih med 88 in 115 milijonov ljudi. Delež ljudi, ki živijo v revščini (z manj kot 1,6 evra na dan), bi se lahko prvič po 20 letih trenda zmanjševanja globalne revščine dvignil na 9,4 odstotkov svetovnega prebivalstva.

Pri tem velja opomniti, da je trenutna zdravstvena kriza tudi socialna kriza. Zato morajo biti blažilni ukrepi namenjeni saniranju tudi socialnih in ne zgolj ekonomskih posledic, ki bodo neizbežno sledile omejevanju javnega življenja. Revščina ni samo ekonomska kategorija in povzroča tudi vrsto drugih negativnih učinkov, tako na fizično kot psihično zdravje ljudi in na njihovo socialno varnost. Revščina je sama po sebi v neskladju s človekovimi pravicami ter povod za številne kršitve človekovih pravic. Zato smo se dolžni proti njej boriti tako na nacionalni kot na evropski in globalni ravni.

No poverty