Ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji

Sporočilo poslanca Evropskega parlamenta dr. Milana Brgleza:

17. maj je mednarodno pomemben dan za boj proti homofobiji, bifobiji, transfobiji ter interfobiji. Medtem ko je prepoved diskriminacije ena izmed ključnih vrednot Evropske unije, zapisana v temeljnih Pogodbah EU ter Listini EU o temeljnih pravicah, so osebe netradicionalne spolne identitete in usmerjenosti tudi v Evropski uniji vse pogosteje žrtve diskriminacije, nestrpnosti, izključevanja ter celo nasilja nad njimi.

Tovrstna sovražnost je zavržna ter zanjo ni prostora v demokratični družbi. Pravice LGBTIQ oseb so človekove pravice, ki so jih tako države članice kot Evropska unija dolžne spoštovati in zavarovati. Nestrpnost do LGBTIQ oseb je pogosto povezana s širšim poslabšanjem razmer na področju demokracije, pravne države in temeljnih pravic, kar dokazuje tudi razvoj dogodkov v posameznih državah članicah, predvsem na Poljskem.

Prav zato je toliko bolj pomembno, da je Evropski parlament prevzel vodilno vlogo v boju proti tovrstni diskriminaciji ter marca letos sprejel resolucijo, s katero je razglasil Evropsko unijo kot svobodno območje za osebe LGBTIQ. Današnji dan je priložnost, da to zavezo obnovimo ter zapisano uresničimo v praksi. Evropska unija mora tudi dejansko postati prostor, kjer ima vsakdo možnost svobodno javno izkazovati svojo spolno usmerjenost in identiteto, brez strahu pred sleherno diskriminacijo in nestrpnostjo.