Ob evropskem dnevu medgeneracijske solidarnosti

Sporočilo poslanca Evropskega parlamenta dr. Milana Brgleza:

Staranje evropskega prebivalstva in drugi izzivi, ki se v sosledju kriz zadnjega obdobja tako v Sloveniji kot tudi v Evropi, le še povečujejo, nas ob evropskem dnevu medgeneracijske solidarnosti opozarjajo na nevarnost povečanja diskriminacije na podlagi starosti in medgeneracijskih konfliktov ter hkrati opominjajo na nujnost ustreznih in učinkovitih ukrepov na vseh ravneh, s katerimi bi tovrstne pojave preprečevali. Pandemija covid-19 je v svojih začetkih pokazala, kako pomembna je medgeneracijska solidarnost, sedaj pa je odgovornost politike, da doda svoj delež k izgradnji pravičnejše in bolj socialne Evrope, ki bo vsem ljudem zagotovila enake pravice in dostojno življenje v vseh življenjskih obdobjih.