Ob evropskem dnevu enakega plačila

Sporočilo poslanca Evropskega parlamenta dr. Milana Brgleza:

Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) je nedavno objavil rezultate zadnjega merjenja indeksa enakosti spolov, ki jih je pospremil z nespodbudno napovedjo, da bodo ob sedanjih trendih v Evropski uniji potrebne tri generacije za doseganje enakosti spolov. Pandemija Covid-19, katere ekonomski ter socialni vpliv se še ne odraža docela v študiji, te neenakosti žal dodatno poglablja. Prav tako pa ne smemo spregledati dejstva, da se za evropskim povprečjem skrivajo ogromne razlike glede enakosti med ženskami in moškimi na različnih področjih med posameznimi državami članicami.

Spolna neenakost, ki pogosto sovpada z drugimi oblikami diskriminacije, pa se povsod po Evropski uniji najpogosteje začne in konča pri ekonomski neenakosti. Tudi letos zato skoraj dva meseca pred koncem leta zaznamujemo evropski dan plačne neenakosti, da bi opozorili na povprečno več kot 14 % nižje plačilo žensk za enako delo, kar znaša skoraj dve mesečni plači. Tovrstne plačne neenakosti, ki se odražajo tudi pri neenakosti v višini pokojnine, so nesprejemljive ter kršijo prepoved diskriminacije po spolu pri plačilu za enako delo kot enega izmed temeljnih in najstarejših načel pri delovanju Evropske unije.

Odpravljanje plačne neenakosti je ena izmed prioritet Evropske unije, ki jo je aktualna Komisija ponovno potrdila s sprejetjem strategije EU za enakost spolov za obdobje med leti 2020 in 2025. Prvi konkretni korak pri uresničevanju te strategije ter odpravljanje plačne vrzeli med ženskami in moškimi, predstavlja predlog direktive glede preglednosti plačil. Ob evropskem dnevu enakega plačila si želim in si bom še naprej prizadeval za to, da bi bila direktiva čim prej sprejeta ter uveljavljena, da bi namesto ocen dobili natančne podatke o razsežnosti plačne neenakosti in diskriminacije na področju dela ter našli učinkovite ukrepe za spopadanje z njima.