Ob evropskem dnevu civilnega sodstva

Sporočilo poslanca Evropskega parlamenta dr. Milana Brgleza:

Na pobudo Evropske komisije in Sveta Evrope 25. oktobra v vseh državah članicah praznujemo evropski dan civilnega sodstva. Njegov namen je približati pravosodje državljanom, jih seznaniti z njihovimi pravicami ter s simulacijo postopkov in informativnimi srečanji spodbujati delo Sveta Evrope in Evropske komisije na področju pravosodja. Praznik je poleg tega posvečen vsem evropskim državljanom, študentom in osebam, ki delajo na tem področju.

Pravna varnost je temeljna človekova pravica, ki na žalost ni povsod po svetu samoumevna, prav tako pa skozi zgodovino ni bila zagotovljena vedno in vsem. Danes je kljub neodvisnemu civilnemu sodnemu aparatu zaupanje v pravosodje, tudi v Sloveniji, žal še vedno nizko. Menim, da bi boljše poznavanje tako državnega kot evropskega sodnega sistema med ljudmi povišalo zaupanje vanj, obenem pa si želim, da bi vsi pravosodni organi s svojim delom in pristopom do ljudi to zaupanje še dodatno krepili.