Ob 70-letnici Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Sporočilo evropskega poslanca dr. Milana Brgleza:
Na današnji dan pred natanko 70 leti je bila v okviru Sveta Evrope sprejeta Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki skupaj z njenim varuhom, Evropskim sodiščem za človekove pravice, še vedno predstavlja najnaprednejši mednarodni sistem varstva človekovih pravic na svetu.
Konvenciji se je do tega trenutka pridružilo že 47 držav, nujno pa je, da bi jim čim prej sledila tudi Evropska unija, ki prav človekove pravice uvršča med temeljne vrednote svojega delovanja.
Hkrati si želim, da bi evropske institucije prepoznale vrednost in vlogo Sveta Evrope kot ključne organizacije na področju razvoja standardov človekovih pravic, demokracije in vladavine prava ter medsebojno sodelovanje razširile na vsa področja družbenega in političnega življenja.