O meni

Rodil sem se 1. septembra 1967 v Celju. Do začetka študija na fakulteti sem živel v Zrečah, od takrat pa v Žireh in za Bežigradom (od 1994 do 2009 stalno v BS-3, kjer sta hčerki dokončali tudi Osnovno šolo Milana Šuštaršiča). Sedaj se v Ljubljano dnevno vračam na delo.

Končal sem Srednjo družboslovno šolo v Celju leta 1986 (danes Kajuhova gimnazija). Leta 1992 sem končal visokošolski študij politologije – smer mednarodni odnosi na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in pridobil naziv diplomirani politolog, smeri mednarodni odnosi. Za diplomsko delo “Imunitete in privilegiji v novejšem diplomatskem in konzularnem pravu: poskus primerjalne analize” (mentor red. prof. dr. Bojko Bučar) sem prejel fakultetno Prešernovo nagrado. V študijskem letu 1992/93 sem se vpisal na podiplomski magistrski študij mednarodnega prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Opravil sem vse študijske obveznosti (vključno z številnimi diferencialnimi izpiti) in uspešno zagovoril magistrsko nalogo (1996) z naslovom “Kodifikacija sodobnega diplomatskega prava” (mentor red. prof. dr. Borut Bohte). Leta 2006 sem uspešno obranil doktorsko disertacijo z naslovom “Pomen nepozitivističnihh epistemoloških in realističnih ontoloških predpostavk za osmišljanje mednarodnih odnosov in metodologije njihovega proučevanja” pod mentorstvom zasl. red. prof. dr. Vlada Benka. Za svojo doktorsko disertacijo sem prejel nagrado za najboljši doktorat na FDV leta 2007. Pridobljeni znanstveni naziv doktor znanosti je s področja družbenih ved – mednarodni odnosi. Med relevantne biografske podatke spada tudi, da poleg slovenskega obvladam še angleški (aktivno), nekdanji srbohrvaški oz. današnje izpeljanke (aktivno) in francoski jezik (sedaj bolj pasivno kot ostale navedene).

Od 1. decembra 1992 do 13. julija 2014 sem bil zaposlen na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Najprej sem bil strokovni sodelavec – raziskovalec v Centru za preučevanje mednarodnih odnosov, od 1. decembra 1999 pa sem delal na fakulteti kot visokošolski sodelavec – asistent pri številnih predmetih programa Mednarodni odnosi. Februarja 2007 sem bil izvoljen v docenta za področje mednarodnih odnosov. Na podlagi tega sem poučeval predvsem naslednje predmete: Osnove znanstvenega pisanja, Mednarodni odnosi, Evropsko varstvo človekovih pravic, Teorije mednarodnih odnosov, Politika mednarodnega prava, Politika prava oboroženih spopadov ter Diplomatski in konzularni odnosi na dodiplomskem nivoju ter Raziskovalni seminar, Diplomatske študije, Izbrana vprašanja mednarodnega prava in Teorije evropskih integracij na podiplomskem študiju. Maja 2009 je pod mojim mentorstvom doktorirala prva kandidatka (do sedaj že pet, še nekaj pa jih je v procesu pisanja), prav tako sem bil mentor ali somentor znanstvenim magisterijem doma (tako na Fakulteti za družbene vede kot na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani) in v tujini (Univerza v Bologni – Forli’ in Univeza v Benetkah) ter več kot 100 diplomantom in diplomatkam. Od oktobra 2008 do nastopa funkcije poslanca (2014) sem bil predstojnik Katedre za mednarodne odnose.

Poleg mesta sourednika (skupaj s Stefanom Guzzinijem) revije Journal of International Relations and Development – uradne revije Central and East European International Studies Association (CEEISA), ki jo od leta 2004 izdaja Palgrave Macmillan (s sourednikom nama je mandat potekel leta 2008) in ki je v mojem mandatu bila uvrščena v Social Science Citation Index – so poglavitni rezultati mojega dosedanjega znanstvnega in strokovnega dela objavljeni v številnih knjigah in znanstvenih člankih, del mojega strokovnega dela pa so tudi občasni strokovni komentarji v elektronskih in tiskanih medijih, ki so vezani na širše razumljene diplomatske odnose, mednarodnopolitično in mednarodnopravno problematiko.

Bil sem oz. sem član večih mednarodnih strokovnih združenj. Prav tako sem član ali pa sem bil član naslednjih domačih strokovnih združenj: Slovenskega društva za mednarodne odnose (član), Društva za Združene narode za Slovenijo (član izvršnega odbora in podpredsednik) in Slovenskega politološkega društva (predsednik v letih 2007-2009). Od leta 2011 do ustanovitve Stranke Mira Cerarja sem bil podpredsednik Rdečega križa Slovenije.

V svoje poglavitne politične izkušnje, do katerih sem prišel po strokovni plati, štejem članstvo v strateških svetih več zunanjih ministrov ter sodelovanje v skupini pravnikov, ki je svetovala našim vladam pri pripravi memoranduma za arbitražo o meji s Hrvaško (prenehala je delati, ko je bil memorandum po vseh peripetijah poslan arbitražnemu tribunalu).

Poleg naštetega pa moram poudariti, da sem že več kot 27 let v zvezi z mojo partnerko Matejo in da sem oče dveh hčera, na kateri sem izjemno ponosen – Ele in Lize.

Staša Tkalec

Staša Tkalec, rojena v Murski Soboti. Na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani je zaključila dodiplomski študij Mednarodnih odnosov (2009), magistrirala je s področja človekovih pravic in demokratizacije na mednarodnem programu EMA v Benetkah in Solunu (2010). Leta 2015 je doktorirala na Fakulteti za družbene vede. Naslov njenega doktorskega dela je Človekove pravice: lingua franca globaliziranega sveta? Po končanem magistrskem študiju je nagradno šestmesečno pripravništvo, ki ga EMA podeljuje petnajstim najboljšim študentom v generaciji, opravljala na Sektorju za človekove pravice Ministrstva RS za zunanje zadeve. Od septembra 2015 do avgusta 2019 je bila strokovna sodelavka v Državnem zboru (poslanska skupina SMC in SD). V okviru svojega delokroga je pokrivala odbore za zunanjo politiko, obrambo, evropske zadeve, peticije ter narodne skupnosti in manjšine. Je avtorica in soavtorica znanstvenih člankov ter poglavij v zbornikih s področja človekovih pravic, ki so bili objavljeni v domačih in tujih znanstvenih revijah/monografijah. Tekoče govori angleško in nemško, delno tudi portugalsko. Prosti čas najraje preživlja ob leposlovju, na teku in sprehodih v naravi, na jazzovskih koncertih ter ob spoznavanju novih krajev, ljudi in kultur.

Martin Silič

Martin Silič se je rodil v Kopru. Leta 2011 je na Fakulteti za družbene vede zaključil dodiplomski študij mednarodnih odnosov, 2016 pa je magistriral na programu Diplomacija. Naslov njegovega magistrskega dela je Evropeizacija postdaytonske Bosne in Hercegovine: analiza problematičnosti procesa skozi delovanje Evropske unije in Sveta Evrope. Med dodiplomskim študijem je eno leto študiral na Institut d’études politiques de Bordeaux. Stažiral je na Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri Svetu Evrope v Strasbourgu, sodeloval je pri projektu Simbioza (računalniško opismenjevanje starejših) ter zagonskem podjetju LinkedAge (razvoj storitev turizma za starejše). Med leti 2015 in 2019 je bil zaposlen kot projektni vodja pri Ustanovi za krepitev človekove varnosti (ITF), kjer je skrbel za načrtovanje, nadzor in implementacijo razvojnih projektov v Jordaniji, Libanonu, Belorusiji, Bosni in Hercegovini ter na Zelenortskih otokih. Tekoče govori angleško in italijansko, delno tudi francosko. Je amaterski glasbenik, pianist in lindy-hop plesalec, ki ga zanima tudi kulinarika.

Aljoša Koroša

Aljoša Koroša, Prekmurec navzkriž in počez, se je rodil v Murski Soboti. Leta 2012 je na Fakulteti za družbene vede zaključil dodiplomski študij mednarodnih odnosov ter se vpisal na magisterij iz mednarodnih odnosov. V času svojega študija je opravljal različna (študentska) dela, mdr. leta 2012 prakso v Odboru za zunanjo politiko Državnega zbora Republike Slovenije, med leti 2012 in 2014 pa je delal v zunanjepolitičnem uredništvu Slovenske tiskovne agencije. V obdobju 2015–2019 je delal v Nemčiji, v diplomatski varnostni službi, na Generalnem konzulatu Združenih držav Amerike v Frankfurtu. Tekoče govori angleško in nemško, delno tudi špansko. Je navdušen tekač in hribolazec, v nenehnem iskanju prelepih stezic in višinskih metrov.

Nik Zrimec

Nik Zrimec se je rodil na Jesenicah leta 1996 . Maturiral je na Ekonomski gimnaziji v Radovljici, trenutno pa je dodiplomski študent drugega letnika univerzitetnega študija Ekonomije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. V dijaških letih je opravljal razna študentska dela, od dela v pisarni turistične agencije do promocije raznoraznih izdelkov in storitev. Med tem je pridobil veliko izkušenj pri delu z ljudmi in delom na terenu. Je član predsedstva Mladega foruma SD in vodja delovne skupine Mladega foruma za Ekonomsko varnost mladih. Prisoten je bil na raznih izobraževanjih akademijah v sklopu PES (Party of European Socialists) in FEPS (Foundation for European Progressive Studies) v Bruslju, Leuvenu in Madridu. Tekoče govori angleško, pasivno tudi nemško. V prostem času rad igra nogomet, hodi v fitnes in preživlja čas s prijatelji. Je velik oboževalec znanstvenofantastičnih filmov in raznovrstne glasbe.