Na predlog dr. Milana Brgleza (S&D, SD) štirje poslanci skupine S&D v Evropskem parlamentu predlagajo 20 % dvig sredstev v proračunu EU za Evropsko civilno zaščito (RescEU)

Vir: Primorske novice

Na predlog dr. Milana Brgleza so člani Odbora za proračun Evropskega parlamenta (BUDG) Pierre Larrouturou (Francija), Eva Kaili (Grčija), Elisabetta Gualmini (Italija) in Alfred Sant (Malta) vložili dopolnilo k proračunu EU za leto 2023, v katerem predlagajo povečanje sredstev za civilno delovanje EU (RescEU) za 48 milijonov €, s čimer bi omogočili nakup in vzdrževanje dodatne gasilske opreme in letal, ki bi pomagala pri gašenju požarov po Evropi.

Pierre Larrouturou vložitev dopolnila k proračunu EU pojasnjuje tako: »Glede na to, da Milan ni član Odbora BUDG in torej ne more vložiti dopolnila k proračunu EU, smo to v njegovem imenu storili mi štirje. Strinjamo se z njim, da so letošnji požari razgalili omejitve Evropske unije, da te požare prepreči, omeji in pogasi. Zato moramo stopiti skupaj in solidarni okrepiti skupnostne mehanizme za preprečevanje in gašenje požarov.«

Na vložitev dopolnila se je odzval Milan Brglez s hvaležnostjo, da so njegov predlog podprli kar štirje poslanci skupine S&D, člani Odbora BUDG iz različnih držav EU. »To kaže na to, da evropska solidarnost še obstaja, pa tudi na to, da se Evropski parlament odziva hitro, ko je treba odpraviti pomanjkljivosti v EU.« Dodal je še, da verjame, da bo to dopolnilo podprto s strani številnih evroposlancev, saj »gre za skupno dobro in skupne rešitve, ki koristijo vsem, ki bi kdaj potrebovali pomoč mehanizma RescEU«, ter vseh osmih evroposlancev iz Slovenije.