Milan Brglez: Zavedajmo se pomena in bogastva lastnega jezika, spoštujmo ga, negujmo in ohranjajmo

Sporočilo poslanca v Evropskem parlamentu dr. Milana Brgleza ob svetovnem dnevu maternega jezika:

Ljudski pregovor pravi, da če umira moj jezik, umira tudi moj narod. Slovenci smo se skozi stoletja uspešni upirali neposrednim poskusom teptanja slovenskega jezika, v današnjem globalizirajočem se svetu pa podobno grožnjo predstavlja peščica tujih jezikov, s katerimi smo tako ali drugače soočeni vsak dan. Zato se kot majhen narod še toliko bolj zavedajmo pomena in bogastva lastnega jezika, spoštujmo ga, negujmo in ohranjajmo.