Milan Brglez z vprašanjem Komisiji glede ukrepov proti antisemitizmu v EU

Poslanec v Evropskem parlamentu dr. Milan Brglez je na Evropsko komisijo naslovil vprašanje glede ukrepov proti antisemitizmu v EU, med drugim glede definicije antisemitizma, ki jo bo Komisija uporabila pri oblikovanju ukrepov. Celotno vprašanje in odgovor sta objavljena spodaj.

Vprašanje Komisiji_Ukrepi proti antisemitizmu v EU

Odgovor Komisije_Ukrepi proti antisemitizmu v EU