Milan Brglez v Mariboru slavnostni govornik ob svetovnem dnevu Romov

Milan Brglez v vlogi slavnostnega govornika

Poslanec v Evropskem parlamentu dr. Milan Brglez se je včeraj v Mariboru na povabilo Romskega društva Romano Pralipe udeležil slovesnosti ob 8. aprilu, svetovnem dnevu Romov, na kateri je bil slavnostni govornik. Poslanec je med drugim poudaril, da “naj bo ta in vsak naslednji svetovni dan Romov zares skupni praznik vseh in priložnost, da drug drugega še bolje spoznamo v naši raznolikosti”.

Govor je v celoti objavljen spodaj.


Spoštovani gospod Bećiri,
spoštovani gospod župan,
spoštovani gospod direktor Urada za narodnosti,
spoštovani državni sekretar,
spoštovani nastopajoči,
spoštovane in spoštovani  vsi zbrani,

v veliko veselje in čast mi je, da sem lahko danes z vami ter da imam priložnost z vami slavnostno obeležiti vaš in naš skupni praznik. Današnja slovesnost simbolično in dejansko ponazarja preprosto, a zame kot poslanca Evropskega parlamenta ter državljana Slovenije in Evropske unije ključno geslo Evropske unije: »Združeni v raznolikosti.«

V Sloveniji in v Evropski uniji premalo poudarjamo bogastvo raznolikosti, ki jo v različnih ozirih predstavlja vsak izmed nas. Namesto tega se predvsem v zadnjih letih krepijo težnje po strašenju ter votli politični projekti, ki si nabirajo točke z lažmi o etnični in kulturni raznoliki kot nečemu, kar naj bi nas ogrožalo. Odgovornost, da ta trend obrnemo ter damo raznolikosti pozitiven prizvok, je na vseh nas, je skupna ter v korist vseh in vsakogar.

Čeprav se svetovni dan Romov obeležuje že skoraj pol stoletja, je premalo poznano dejstvo, da v praktično vseh državah članicah Evropske unije skupno prebiva okrog 6 milijonov Romov. Še manj poznano je, da je največja etnična manjšina v EU znotraj sebe izjemno raznolika, saj pod dežnikom besede Romi združuje različne skupine, kakor so Romi, Sinti, Romaničali, Bojaši/Rudari, Aškali, Egipčani, Jeniši, Domi, Lomi in Abdali ter številne potujoče skupine.

Tudi v Sloveniji je romska skupnost izjemno raznolika, njeni pripadniki pa avtohtono živijo v različnih občinah in mestih. Prav tako je premalo poznano, da so oz. ste Romi zelo aktivni v svojih lokalnih skupnostih, se združujete ter preko društev in predstavnikov v občinskih skupnostih in na državni ravni pomagate sooblikovati boljše življenje s priložnostmi za romsko in večinsko prebivalstvo. Slednje bi si zaslužilo večjo vidnost in priznanje skozi vse leto, ne zgolj ob osmem aprilu, svetovnem dnevu Romov.

Raznolikost, romsko kulturno bogastvo ter primeri dobrih praks vključevanja Romov so žal prevečkrat zakriti zaradi mnogih stereotipov in predsodkov o Romih, ki jih po celotni EU poglabljata dolgotrajna socialna izključenost, še posebej v posameznih693858občinski od večinskega okolja izoliranih romskih naseljih, ter anticiganizem. Obveznost držav in Evropske unije je, da z ustrezno, na človekovih pravicah in nediskriminaciji temelječo  zakonodajo ter vsestransko podporo omogoči pripadnikom romske skupnosti enake možnosti. Ponosen sem na slovensko ustavo, ki v 65. členu utrjuje zavest, da so pravice pripadnikov romske skupnosti človekove pravice ter nalaga, da se poseben položaj in pravice Romov uredijo na zakonski ravni.

Zbranim ni potrebno poudarjati, da pri posebnem položaju in pravicah Romov ne gre za privilegije, temveč obveznost države, da naslovi socialno izključenost, še posebej pa slabši socialni ekonomski položaj pripadnikov romske skupnosti.

Gre za nič manj in nič več kot posebne ukrepe za ustvarjanje enakih možnosti s področja izobraževanja, zaposlovanja, socialnega varstva in socialnega vključevanja, zdravja, bivanjskih razmer, vključevanja v kulturno življenje, izboljšanja varnosti v tistih naseljih in njihovi okolici, kjer večinsko živijo Romi in so razmere slabe, ter ukrepe s področja boja proti anticiganizmu in diskriminaciji. To moramo vedno in vsakič znova ponavljati zaradi tistih, ki skušajo javnost prepričati v nasprotno in zaradi katerih proces socialnega vključevanja poteka prepočasi, evropska sredstva pa zaradi nepriljubljenosti ukrepov za vključevanje Romov v posameznih regionalnih lokalnih sredinah ostajajo celo neporabljena pri Evropski komisiji.

Spoštovane in spoštovani,

za preseganje miselnih in drugih blokad moramo delovati skupaj in usklajeno. Romi, lokalna, državna in evropska politika – tako kot smo predstavniki vseh teh naštetih ravni zbrani na današnji svečanosti, da obeležimo svetovni dan Romov ter nadaljujemo dialog in skupna prizadevanja za vključevanje Romov in sožitje romskega ter neromskega prebivalstva.

V preteklih petih letih smo prav po zaslugi tovrstnega dialoga lahko v Evropskem parlamentu sprejeli zakonodajo ter pobude za enakost, vključevanje in udeležbo Romov ter pozvali države članice in Evropsko komisijo k bolj pregledni in namenski rabi sredstev za družbeno vključevanje Romov. V posebno zadovoljstvo mi je, da smo se v Evropskem parlamentu na moj predlog podrobno seznanili tudi z naseljem Pušča kot primerom dobre prakse dolgoletnih skupnih naporov za sožitje romskega in neromskega prebivalstva ter vključevanja v lokalno skupnost. Želim si, da bi v Evropsko unijo v bodoče  – če se nekoliko slikovito izrazim – izvažali še veliko več dobrih praks ter s poudarkom na ukrepih za otroke in mlade, ki so temelj naše sedanjosti in prihodnosti, dosegli generacijske preskoke v enakosti in vključenosti Romov v našo družbo.

Iskrena hvala za vašo pozornost in vabilo na skupno praznovanje. Naj bo ta in vsak naslednji svetovni dan Romov zares skupni praznik vseh in priložnost, da drug drugega še bolje spoznamo v naši raznolikosti.