Milan Brglez: Socialna komponenta v evropskem semestru je še posebej nepogrešljiva v obdobju novih kriz, ki ne smejo voditi v varčevanje na račun blaginje ljudi

Obrazložitev glasu – Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: prednostne naloge na področju zaposlovanja in sociale:

Glasoval sem za poročilo, s katerim bi imel Evropski parlament možnost vplivati na priporočila državam članicam v okviru tokratnega procesa evropskega semestra, na način, da bi postavil pravičnost ter socialne pravice ob bok makroekonomskim ter okoljskim vidikom nadaljnjega razvoja za blaginjo vseh prebivalk in prebivalcev EU. Socialna komponenta v evropskem semestru je še posebej nepogrešljiva v obdobju novih kriz, ki ne smejo voditi v varčevanje na račun blaginje ljudi. Predstavlja edino garancijo za usmerjanje javnih investicij v stabilna ter kakovostna delovna mesta, odpravljanje plačnih in drugih nesorazmerij glede na spol, prepotrebno preobrazbo nacionalnih sistemov oskrbe, zagotavljanje minimalnega dohodka ter hkraten napredek držav članic pri zagotavljanju življenjskih in bivanjskih pogojev vseh ljudi. Žal je tesna večina (odločalo je 7 glasov!) poslank in poslancev, po zaslugi desnega sredine in skrajne desnice, zrušila poročilo in s tem politični okvir za socialno, pravično in k ljudem naravnano usklajevanje ekonomskih politik držav članic v času, ko mnogotere prepletene krize že povečujejo tveganja za revščino in socialno izključenost otrok, starejših, ranljivih skupin prebivalstva, pa tudi zaposlenih z najnižjimi dohodki.