Milan Brglez: Pritiski na vodne vire so grožnja človekovi varnosti

Sporočilo poslanca v Evropskem parlamentu dr. MIlana Brgleza ob svetovnem dnevu voda:

Ekstremni vremenski dogodki z vedno pogostejšimi in daljšimi obdobji poplav in suš povzročajo katastrofalne naravne nesreče, ki smo jim priča po vsej Evropi. Pritisk na naše vodne vire še povečuje povečano onesnaženje, ki je škodljivo predvsem z vidika vplivov podnebnih sprememb tako na količinsko kot na ekološko stanje vode.

Na problem onesnaženja, še zlasti v luči podnebnih sprememb, opozarjam v svoji vlogi glavnega poročevalca Evropskega parlamenta za zaščito evropskih voda. Evropski parlament je že septembra 2023 sprejel svoj predlog dopolnitev evropskih pravil za preprečevanje onesnaževanja jezer, rek in podtalnice. Kljub kriznim razmeram pa države članice zelo počasi napredujejo pri sprejemanju svojega stališča glede dopolnitev evropske zakonodaje za področje voda.

Današnji dan naj bo opomin na to, da moramo narediti več in hitreje, če želimo nam in našim bodočim generacijam zagotoviti človekovo varnost – dostop do pitne vode, energetsko preskrbo, prehransko varnost in trajnostni gospodarski razvoj. Z mojim delom na področju zaščite voda nameravam nadaljevati tudi v prihodnjem sklicu Evropskega parlamenta, v  skupini S&D pa si celo prizadevamo postaviti oblikovanje novega celovitega okvira za trajnostno upravljanje z vodnimi viri na vrh političnih prioritet odbora za okolje.