Milan Brglez: Podpiram tehnološki napredek v kmetijstvu, vendar ne na račun zdravja ljudi, na račun zaščite proizvodnje organske hrane ter brez doslednega upoštevanja previdnostnega načela, ki je steber okoljske politike EU

Obrazložitev glasu: Rastline, pridobljene z nekaterimi novimi genomskimi tehnikami, ter hrana in krma iz njih (7. 2. 2024)

Glasoval sem proti predlogu uredbe o novih genomskih tehnikah (NGT). Podpiram tehnološki napredek v kmetijstvu, ki lahko prispeva k zagotavljanju prehranske varnosti in pa tudi k zmanjšanju onesnaženja s pesticidi, kar je pomembno še zlasti v kontekstu vpliva podnebnih sprememb, vendar ne na račun zdravja ljudi, na račun zaščite proizvodnje organske hrane ter brez doslednega upoštevanja previdnostnega načela, ki je steber okoljske politike EU. Pozdravljam pa prizadevanja kolegov skupine S&D in drugih progresivnih političnih skupin, zahvaljujoč katerim je Parlament izglasoval predloge sprememb k osnutku predmetne uredbe, ki bodo zagotovili ustrezne informacije za potrošnika o rastlinah, pridelanih z NGT, kot tudi sledljivost NGT v končnih izdelkih, ki vsebujejo z NGT pridobljene rastline.