Milan Brglez: Ob vsem doseženem na področju enakosti spolov se moramo zavedati, da ženske še vedno ostajajo mnogokrat po krivici spregledane in podcenjene, zaradi zakoreninjenih stereotipov in predsodkov

Sporočilo poslanca v Evropskem parlamentu dr. Milana Brglez ob mednarodnem dnevu žensk, 8. marcu:

Mednarodni dan žensk je vsakokrat priložnost, da posebej osvetlimo družbene, ekonomske, kulturne ter politične dosežke žensk, ki morajo biti v središču naših prizadevanj skozi vse leto.

V zadnjem letu mandata Evropskega parlamenta lahko evropske poslanke in poslanci tokratni 8. marec, mednarodni dan žensk, praznujemo s ponosom in zadovoljstvom glede doseženega. Sprejetje direktive o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi, ter direktive o preglednosti plačil sta velika koraka naprej pri zagotavljanju ekonomske ter družbene enakosti žensk in izvrševanju načela enakega plačila za enako delo, ki ga narekujejo temeljne pogodbe EU. Po številnih pozivih za nujno ukrepanje proti nasilju nad ženskami je Evropska unija 1. oktobra lani končno postala pogodbenica Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija). Zgodovinsko odločenost ukrepati zoper nasilje pa smo dosegli z nedavnim dogovorom glede direktive o boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini, s katero bodo države članice poenoteno kriminalizirale vse oblike nasilja, vključno s pohabljanjem ženskih spolnih organov in kibernetskim nasiljem.

Ob vsem doseženem se moramo zavedati, da ženske še vedno ostajajo mnogokrat po krivici spregledane in podcenjene, zaradi zakoreninjenih stereotipov in predsodkov. O slednjih moramo javno govoriti in se družno boriti vsi, ženske in moški. Prav zato sem v začetku tega leta v Evropskem parlamentu v Bruslju gostil fotografsko razstavo Spregledane, ki v ospredje postavlja pogosto spregledane in neopažene resnične junakinje našega časa – ženske v podcenjenih poklicih in vlogah, a ključnega pomena za naše gospodarstvo in družbo.