Milan Brglez ob dnevu Zemlje opozarja na pomen ranljivih habitatov

Sporočilo poslanca v Evropskem parlamentu dr. Milana Brglez ob dnevu Zemlje:

V Sloveniji, bolj konkretno na območju Bele krajine, v kraškem vodnem podzemlju, najdemo manj poznanega črnega močerila (t. i. črna človeška ribica). To je posebna živalska vrsta v svetovnem merilu, ki mu zaradi onesnaževanja njegovega naravnega habitata s pesticidi, gnojili, komunalnimi odpadki in drugimi nevarnimi snovmi grozi izumrtje.

Na predlog kolega poslanca Klemna Grošlja, sem se pred časom zato pridružil pobudi in oblikovanju poslanskega vprašanja Evropski komisiji, v kateremu smo opozorili na ogroženost določenih habitatov, kot je npr. območje krasa, ki je dom črnemu močerilu, in je zaradi svojih geoloških značilnosti posebej izpostavljeno negativnim učinkom sodobnih virov onesnaževanja. Podrobnosti pobude so dostopne na tej povezavi https://t.ly/V0p5n.

Ob tem pa si tudi v svoji vlogi glavnega pogajalca Evropskega parlamenta za zaščito evropskih voda še posebej prizadevam za preučitev dodatnih ustreznih standardov zaščite za območja z visoko ekološko vrednostjo, ranljivostjo ali onesnaženostjo, kot so jame in kraška območja, ki vsebujejo ekosisteme, ki so posebej občutljivi na onesnaženje in so ne nazadnje tudi pomemben vir pitne vode.