Milan Brglez: naša dolžnost je, da vlagamo v ozaveščanje o raku ter v spodbujanje preprečevanja, zgodnjega odkrivanja in zdravljenje raka

Sporočilo poslanca v Evropskem parlamentu dr. Milana Brgleza ob svetovnem dnevu boja proti raku:

Ob naraščanju števila primerov raka, ki bi do leta 2035 lahko postal glavni vzrok smrti v Evropski uniji, je naša dolžnost, da vlagamo v ozaveščanje o raku ter v spodbujanje preprečevanja, zgodnjega odkrivanja in zdravljenje raka. Ob svetovnem dnevu boja proti raku je zato pomembno obnoviti zavezo, ki jo je v obliki Evropskega načrta za boj proti raku v tem mandatu predstavila Evropska komisija, in okrepiti prizadevanja za močno evropsko zdravstveno unijo, s tem pa za bolje pripravljeno in odpornejšo EU.