Milan Brglez: Naj bo svetovni dan Romov zares skupni praznik vseh in priložnost, da drug drugega še bolje spoznamo v naši raznolikosti

Sporočila poslanca v Evropskem parlamentu dr. Milana Brgleza ob svetovnem dnevu Romov:

8. april, Svetovni dan Romov, je eden tistih dni, ko posebej pride do izraza slogan Evropske unije »združeni v raznolikosti«. V državah članicah Evropske unije namreč živi okrog 6 milijonov Romov, pri čemer je premalo znano, da znotraj te največje evropske etnične manjšine obstajajo različne skupine (Romi, Sinti, Kaléji, Romaničali, Bojaši/Rudari, Aškali, Egipčani, Jeniši, Domi, Lomi in Abdali, številne potujoče skupine …).

Raznolikost ter romsko kulturno bogastvo sta žal še vedno zakrita zaradi mnogih stereotipov in predsodkov o Romih, ki jih poglablja njihova socialna izključenost. V preteklih petih letih smo v Evropskem parlamentu sprejeli zakonodajo ter pobude za enakost, vključevanje in udeležbo Romov ter pozvali države članice in Evropsko komisijo k bolj pregledni in namenski rabi sredstev za družbeno vključevanje Romov. V posebno zadovoljstvo mi je, da smo se na moj predlog podrobno seznanili tudi z naseljem Pušča kot primerom dobre prakse dolgoletnih skupnih naporov za sožitje romskega in neromskega prebivalstva ter vključevanja v lokalno skupnost.

Naj bo svetovni dan Romov zares skupni praznik vseh in priložnost, da drug drugega še bolje spoznamo v naši raznolikosti.