Milan Brglez: Mednarodni dan boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji je priložnost za to, da si priznamo, kako veliko delo nas še vedno čaka tudi na domačem pragu.

Vir fotografije: STA

Sporočilo poslanca v Evropskem parlamentu dr. Milana Brgleza ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji:

17. maj, mednarodni dan boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji nas opominja, da je diskriminacija na podlagi spolne identitete in spolne usmerjenosti v nekaterih delih sveta vgrajena v kazensko zakonodajo ter ima lahko za posledico celo smrtno kazen. Hkrati je priložnost za samorefleksijo in za to, da si priznamo, kako veliko delo nas še vedno čaka tudi na domačem pragu. Čeprav je bil v evropskem prostoru dosežen velik napredek v zvezi s spoštovanjem raznolikosti ter zaščiti pravic oseb z različnimi spolnimi usmeritvami, identitetami in izrazi, se LGBTQ+ osebe tudi v Evropski uniji srečujejo z nerazumevanjem, predsodki, sovražnim govorom, nestrpnostjo in žal tudi primeri fizičnega nasilja. Vse institucije Evropske unije in vsi, ki smo se zavezali k promociji evropskih vrednot, si moramo vsakodnevno prizadevati za odpravo vseh vrst nasilja nad osebami LGBTQ+ ter njihove marginalizacije na vseh področjih življenja, od izobraževanja in zaposlovanja do političnega udejstvovanja, zato da bi bili resnično združeni v praznovanju raznolikosti.