Milan Brglez: medgeneracijska solidarnost mora biti eno ključnih vodil pri iskanju odgovorov na krize

Sporočilo poslanca v Evropskem parlamentu ob evropskem dnevu medgeneracijske solidarnosti:

V obdobju številnih kompleksnih kriz, ki prehajajo ena v drugo, mora biti medgeneracijska solidarnost eno ključnih vodil pri iskanju učinkovitih odgovorov nanje. Ponosen sem, da sem si s svojim delom evropskega poslanca v minulih petih letih uspešno prizadeval za izgradnjo mostu med generacijami. A delo nikakor ni zaključeno in potrebnega bo še mnogo truda, da zagotovimo resnično pravično in socialno Evropo, ki bo ljudem zagotovila enake pravice in dostojno življenje v vseh življenjskih obdobjih.