Milan Brglez: Kot družba se lahko uspešno razvijamo le, če je enakost spolov ključno vodilo vseh naših prizadevanja na znanstvenem in vseh drugih področjih

Sporočila poslanca v Evropskem parlamentu dr. Milana Brgleza ob svetovnem dnevu žensk in deklet v znanosti:

 Iskanje pravih odgovor in učinkovitih rešitev za sodobne izzive – od starajoče se družbe do podnebnih sprememb –, od nas zahteva tako popolno predanost kot tudi uporabo vseh talentov, ki jih naša družba premore, kar pomeni tudi več žensk v znanosti. Ob svetovnem dnevu žensk in deklet v znanosti je zato nujno poudariti, da se kot družba lahko uspešno razvijamo le, če je enakost spolov ključno vodilo vseh naših prizadevanja na znanstvenem in vseh drugih področjih.