Milan Brglez: ključen predpogoj poštene mobilnosti delovne sile je ustvarjanje kakovostnih delovnih mest ter dosledno spoštovanje in krepitev delavskih pravic

Poslanec v Evropskem parlamentu dr. Milan Brglez je danes na povabilo Evropskega organa za delo (European Labour Authority) ter Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje sodeloval na konferenci glede mobilnosti delovne sile. Izzivi Slovenije so v marsičem enaki izzivi celotne EU, zato je poslanec v panelni razpravi izpostavil resolucije Evropskega parlamenta, ki so jih poslanke in poslanci sprejeli na temo poštene mobilnosti delovne sile v tem mandatu.

Kot je poudarila poslanec Brglez, je ključen predpogoj poštene mobilnosti ustvarjanje kakovostnih delovnih mest ter dosledno spoštovanje in krepitev delavskih pravic. Pandemija nas je naučila, da moramo kot družba vrednotiti delo in več vlagati v delavke in delavce. Ne le za privabljanje tistih najvišje izobraženih, ki za trg ustvarjajo najvišjo dodano vrednost, temveč v vse, ki skrbijo za to, da naša družba nemoteno deluje (oskrbovalci, šoferji, delavci v proizvodnji, dostavljalci …).