Milan Brglez in Peter Svetina obiskala Azilni dom v Logatcu

Evropski poslanec Milan Brglez in varuh človekovih pravic Peter Svetina v izpostavi azilnega doma v Logatcu

Poslanec v Evropskem parlamentu dr. Milan Brglez (SD, S&D) in varuh človekovih pravic Peter Svetina sta v četrtek, 6. 4., skupaj obiskala Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov v Logatcu (UOIM), kjer sta se srečala z vodstvom UOIM in tudi posamezniki, ki v tem domu živijo. Ob tem je Milan Brglez izpostavil, da je z vidika naše Ustave in mednarodnopravnih zavez za Slovenijo zelo pomembno, da »na človeku primeren način poskrbi za tiste, ki v naši državi zaprosijo za začasno oz. mednarodno zaščito«. Pri tem je še poudaril, da »med prosilci ne sme biti razlik, saj so zakoni in Ustava za vse prosilce enaki«. Milan Brglez se je zahvalil vodstvu UOIM za njihovo delo ter izpostavil pomen ne samo zagotavljanja zaščite, ampak tudi omogočanja integracije, ki je po njegovem mnenju »pot v solidarno in strpno družbo, ki si jo na Slovenskem želimo vsi«.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je ob obisku izpostavil nedavna priporočila, ki jih je institucija Varuha podala UOIM ob zadnjem nenapovedanem obisku logaškega centra septembra lani. Takrat je Varuh na podlagi opravljenega ogleda in ostalih pridobljenih informacij ugotovil, da pogoji nastanitve v bivalnih zabojnikih, kadar je v njih nameščeno večje število oseb, ne ustrezajo minimalnim standardom, kot so na podlagi direktiv EU opredeljeni v Smernicah Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) o pogojih za sprejem. Ob tem je varuh Peter Svetina poudaril, da je »obveznost države, da zagotavlja ustrezne pogoje sprejema za iskalce mednarodne zaščite, tako da jim omogoča ustrezen življenjski standard in jim zagotavlja njihovo eksistenco ter varuje njihovo fizično in duševno zdravje skladno s 34. in 35. členom Ustave Republike Slovenije. To je še neizvršena naloga, h kateri mora država pristopiti takoj, brez odlašanja«.