Izmenjava mnenj z evropsko komisarko za enakost

Evropski poslanec dr. Milan Brglez je v sredo, 17. marca 2021, sodeloval v izmenjavi mnenj z evropsko komisarko za enakost Heleno Dalli o Evropski strategiji o invalidnosti do leta 2030. Gre za celovit dokument, ki upošteva raznolikost invalidnosti, večkratno in presečno diskriminacijo invalidov, ter tudi veliko bolje odraža določbe Konvencije OZN o pravicah invalidov, katere pogodbenice so države članice in EU.

Dr. Brglez je posebej pozdravil zaveze Komisije za konkreten napredek na področjih dostopnosti, neodvisnega življenja ter zaposlovanja invalidov in izrazil pričakovanje, da se bodo te zavezev odrazile v vseh politikah in instrumentih EU – od Mehanizma za okrevanje in odpornost, preko Sklada za pravičen prehod do stalnega mesta v Evropskem semestru.

Glede načrtov Komisije, da Evropska kartica ugodnosti za invalide do konca leta 2023 postane trajna vseevropska iniciativa, je dr. Brglez opozoril na težavo, ki jo za ta projekt predstavljajo odsotnost evropske definicije invalidnosti in ovire glede priznavanja statusa invalida, pridobljenega v eni članici, s strani drugih držav članic.