Izmenjava mnenj o vplivu pandemije na človekove pravice Romov, invalidov in starejših

Evropski poslanec dr. Milan Brglez je danes na Odboru za zaposlovanje in socialne zadeve v prisotnosti evropske komisarke za enakost Helene Dalli sodeloval v izmenjavi mnenj z direktorjem Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA) Michaelom O’Flahertyjem o vplivu pandemije na človekove pravice Romov, invalidov ter starejših.

Omenjene skupine so po ugotovitvah FRA med najbolj prizadetimi zaradi pandemije Covid-19. Zaradi splošno slabšega ekonomskega in socialnega položaja ter razširjenosti večplastne diskriminacije, stereotipov in predsodkov je stopnja obolevnosti in umrljivosti med posamezniki iz teh skupin bistveno višja, prav tako so med prvim valom zanje marsikje veljali nesorazmerno strožji omejevalni ukrepi kot za druge skupine ljudi.

Drugi val epidemije je večino držav prizadel veliko bolj kot prvi, utrujenost od boja z virusom je velika, zato je dr. Brgleza najbolj zanimalo, ali FRA zaznava primere dobrih praks in napredek od prvega vala. FRA ugotavlja, da sta uspešen boj z virusom ter hkrati zaščita človekovih pravic, še posebej najbolj ranljivih posameznikov med nami, možna z vključevanjem Romov ter drugih ranljivih skupin v oblikovanje in izvajanje ukrepov. Sredi prvega vala pa se je pokazala tudi ključna vloga močnih družbenih institucij – od šol, ustanov za dolgotrajno oskrbo, nacionalnih parlamentov, do sodišč in varuha človekovih pravic – za zaščito človekovih pravic vseh ljudi v krizi in času po njej.

Seja odbora za zaposlovanje

Michael O’Flaherty
Direktor FRA Michael O’Flaherty