Izkoreninimo otroško delo in poskrbimo, da bo otroštvo za vse otroke sveta učljivo in igrivo  

Sporočilo poslanca Evropskega parlamenta dr. Milana Brgleza:

Na pobudo Mednarodne organizacije dela (ILO) je bilo leto 2021 razglašeno za mednarodno leto za izkoreninjenje otroškega dela. Posebno leto, posvečeno boju proti otroškemu delu, nadgrajuje 12. junij, mednarodni dan boja proti otroškemu delu, in je namenjeno pospešitvi uresničevanju danih zavez, na čelu z izkoreninjenjem otroškega dela do leta 2025 ter popolno odpravo prisilnega dela, trgovanja z ljudmi ter sodobnih oblik suženjstva do leta 2030. Medtem ko se zastavljeni letnici nezadržno bližata, se omenjeni cilji žal odmikajo, k čemur v veliki meri prispeva pandemija Covid-19.

ILO v svojem zadnjem poročilu svari, da je število otrok, ki so vključeni v otroško delo, leta 2021 prvič po dveh desetletjih naraslo. Zastrašujoči podatek o 160 milijonih otrok, ki delajo, nas mora toliko bolj skrbeti zaradi črnih napovedi o dodatnem povečanju, ki naj bi sledilo do konca leta 2022 spričo gospodarskih in socialnih posledic pandemije. Zaprtje šol, bolezen družinskih članov ter izguba dohodka v družini bodo po predvidevanjih ILO v otroško delo pahnili dodatnih 9 milijonov otrok. Po najbolj črnogledem scenariju, ki bi se izpolnil, če otroci ne bi imeli dostopa do učinkovitega socialnega varstva, bi ta številka lahko narasla na 46 milijonov otrok.

Glavnino otroškega dela je v kmetijstvu in v manj razvitih delih sveta. Evropska unija ima zato posebno dolžnost, da svojo razvojno pomoč usmeri v krepitev pravic otrok ter zagotavljanje pogojev za njihovo brezskrbno otroštvo. Hkrati pa si ne smemo zatiskati oči pred revščino in socialno izključenostjo ter tveganji zlorab otrok, ki obstajajo tudi v EU. Leta 2019, še pred nastopom nove krize ob pandemiji, je 18 milijonov otrok (več kot 22 % vseh otrok) v EU bilo izpostavljenih revščini ter socialni izključenosti.

Prav zato toliko bolj pozdravljam, da je Evropska komisija uresničila obljubo ter predstavila predlog Evropskega jamstva za otroke, preko katerega bi EU in države članice najbolj ranljivim skupinam otrok zagotovile učinkovit oz. brezplačen dostop do predšolske vzgoje in varstva, izobraževanja ter šolskih dejavnosti, zdravstvenega varstva, prehrane ter stanovanj. Da bi obljuba današnjim ter prihodnjim generacijam otrok, da jih bomo zavarovali pred revščino in socialno izključenost, postala realnost, je nujno, da države članice čim prej sprejmejo ambiciozne nacionalne načrte za uresničevanje Evropskega jamstva za otroke ter pristopijo k njihovemu izvrševanju.

Evropske poslanke in poslanci iz vrst naprednega zavezništva socialistov in demokratov smo bili ključni pobudniki Evropskega jamstva za otroke. Otrokom jamčimo, da bomo še naprej skrbno bdeli nad politikami in ukrepi za njegovo uresničevanje ter s tem enake možnosti za brezskrbno, zdravo otroštvo in prihodnost vseh otrok.