Izjava o nujnosti reševanja stanovanjske krize mladih

Izjava evropskega poslanca dr. Milana Brgleza ob robu plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta o nujnosti reševanja stanovanjske krize mladih (Strabourg, 13. december 2023).

Besedilo izjave:

Dokler bomo pustili, da je nepremičninski in najemniški trg tisti, ki trga določa standarde bivanja, bodo stanovanja za mlade hkrati beda in luksuz. Skoraj tretjina mladih do 30. leta pod vladavino trga živi v prenatrpanih stanovanjih. Vsak deseti mladi v Evropski uniji je že leta 2021 porabil več kot 40 odstotkov svojega dohodka za stanovanje. Pandemija, konflikti v evropski soseščin ter dvig cen energentov in osnovnih življenjskih potrebščin so dodatno poslabšali situacijo mladih, ki so še že tako izpostavljeni prekarnim, slabo plačanim zaposlitvam. Mladi, tudi nadpovprečno visoko izobraženi in kompetentni, zaradi stanovanjske ter zaposlitvene politike, ki ne sledita realnosti, ter dobičkarstva pri kratkoročnih turističnih najemih stanovanj, nimajo priložnosti, da se osamosvojijo in uresničijo svoj potencial. Jamstvo za mlade ter evropska minimalna plača blažita krizo cenovne nedostopnosti stanovanj za mlade, vendar še zdaleč ne dovolj. Skrajni čas je, da mladim obljubimo evropska pravila za regulacijo stanovanjskega trga in zadostna evropska sredstva za spodbujanje javnih naložb v zelena neprofitna stanovanja.