Izjava: Kriza pravne države na Poljskem in primarnost prava EU (19. 10. 2021)

Razprava o krizi pravne države na Poljskem in primarnosti prava EU sledi sodbi poljskega ustavnega sodišča o neskladnosti konkretnih členov Pogodbe o EU s poljsko ustavo, v resnici pa je posledica dolgotrajnih poskusov podrejanja poljskega sodstva izvršni veji oblasti ter discipliniranja sodnikov, ki sprejemajo odločitve v nasprotju s pričakovanji vladajoče politike ter zavračajo sodelovanje pri legalizaciji nezakonitih ukrepov oblasti. Zadevna sodba dokazuje, kako zelo škodljivo in težko popravljivo je neodločno in prepočasno ukrepanje zoper vlade držav članic, ki spodkopavajo temeljne evropske vrednote in primarnost prava ter avtoritete Sodišča EU pri njihovem razlaganju. Tudi zaradi zavlačevanja Komisije in Sveta ter neukrepanja na podlagi razpoložljivih ukrepov iz temeljnih pogodb za zaščito vladavine prava in neodvisnosti sodstva na Poljskem je bila sodba K 3/21 sprejeta s strani nelegitimnega ustavnega sodišča, na poziv predsednika iste vlade, ki stoji za ukrepi, ki so Poljsko pripeljali v krizo pravne države ter v neskladje s temeljnimi vrednotami EU. Neukrepanje ima za posledico hitro poglabljanje krize pravne države na Poljskem, hkrati pa daje priložnost poljskim oblastem ter njihovim populističnim in suverenističnim somišljenikom v drugih državah članicah, da skušajo krizo glede vladavine prava na Poljskem zrelativizirati ter prikazati kot krizo načela vladavine prava z notranjimi protislovji na ravni EU.