Izjava: Evropska državljanska pobuda – zaščita manjšin, 14-12-2020

“Zaščita manjšin – milijon podpisov za raznolikost Evrope” je šele peta od skupno šestih državljanskih pobud, ki je uspela izpolniti formalne pogoje, določene z Lizbonsko pogodbo za obravnavo s strani Evropske komisije, ter pred sodiščem EU premostiti tudi spor glede pristojnosti slednje za njen sprejem. V zadevnem primeru se tudi zato najbolje odraža dodana vrednost tega instrumenta ne le za krepitev glasu državljank in državljanov pri oblikovanju in usmerjanju politik na ravni EU ter s tem zmanjševanje občutka demokratičnega deficita, ampak tudi za to, da se na dnevnem redu institucij EU znajdejo teme, ki zadevajo dnevno življenje ljudi, a so politično občutljive ter zato ne podprte s strani posameznih države članic ali (evropskih) političnih grupacij. Varstvo manjšin spada med temeljne vrednote EU iz 3. člena Pogodbe o Evropski uniji. Kot take in kot del korpusa univerzalnih človekovih pravic pravice manjšin ne morejo nikoli biti notranja zadeva držav članic. Na evropski ravni je potrebno uskladiti vsaj minimalne standarde varstva pravic manjšin ter mehanizme za nadzor nad implementacijo pravic manjšin neločljivo povezati z instrumenti za zaščito človekovih pravic ter vladavine prava. Pričakujem, da bo Evropski parlament v nadaljnjih fazah pobude zavzel jasno stališče v tej smeri.