Glasovanje o reviziji Aarhuške uredbe ob svetovnem dnevu Zemlje

Sporočilo poslanca Evropskega parlamenta dr. Milana Brgleza ob svetovnem dnevu Zemlje:

Odbor za okolje Evropskega parlamenta danes glasuje o predlogih za spremembo t. i. Aarhuške uredbe. Gre za zakonodajni predlog, ki opredeljuje obveznosti Evropske unije, ki jih je slednja dolžna spoštovati kot podpisnica Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah.

Predlog spremembe uredbe bistveno izboljšuje položaj tako nevladnih organizacij kot širše javnosti pri uresničevanju pravice do pravnega varstva v okoljskih zadevah na ravni Unije. Na splošno vzpostavlja ustreznejše ravnovesje med institucijami EU in gospodarstvom oz. industrijo na eni in vključeno javnostjo na drugi strani v zadevah, ki se tičejo varovanja okolja.

Veseli me, da je predlog spremembe uredbe rezultat napornih pogajanj za dosego kompromisa in uspešnega presežka po navadi nepremostljivih razlik v stališčih (do okoljskih in podnebnih tem) med bolj progresivnimi in konservativnimi političnimi skupinami v Evropskem parlamentu. Zato ob današnjem glasovanju o amandmajih in jutrišnjem končnem glasovanju o reviziji tega zakonodajnega predloga upam na široko podporo poslank in poslancev različnih političnih skupin.

Če želi Evropska unija voditi z zgledom pri doseganju podnebnih ciljev in spoštovanju visokih okoljskih standardov, mora pred tem utrditi svojo kredibilnost v mednarodni skupnosti tako, da tudi sama dosledno spoštuje mednarodne zaveze na področju okolja. Želim si pa, da ne bi bila Unija zgled samo tretjim državam, temveč tudi svojim državam članicam.