Evropski poslanci prejeli odgovor Komisije glede varovanja zunanjih meja EU

Poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, med njimi tudi dr. Milan Brglez, so na Evropsko komisijo naslovili vprašanje glede obveznosti varovanja zunanjih meja in preprečevanja nezakonitih prehodov meje.

Komisija je v odgovoru zapisala, da je “obveznost varovanja zunanjih meja EU in preprečevanja nezakonitih prehodov meje treba zagotoviti ob polnem spoštovanju člena 4 zakonika o schengenskih mejah” in ponovila njeno stališče, da “EU ne financira bodeče žice ali zidov”.

Evropske poslanke in poslanci so vprašanje na Komisijo naslovili v odgovor na pismo, ki so ga 7. oktobra 2021 notranji ministri dvanajstih držav članic poslali Evropski komisiji. V njem so izrazili željo, da se osebam, ki nezakonito vstopijo v EU, onemogoči dostop do mednarodne zaščite.

Vprašanje in odgovor sta v celoti objavljena spodaj.

 

 

je v odgovor na pismo 12 notranjih ministrov držav članic o spremembi pravnega okvira EU, s katero bi legalizirali zavračanje oseb, ki so nezakonito vstopile v EU, na Evropsko komisijo vprašanje o razumevanju zahteve po vraovanju zunanjih meja Unije in njenem stališču po vzpostavitvi fizičnih ovir.