Dr. Brglez z okroglo mizo o socialnih stiskah

Poslanec Evropskega parlamenta dr. Milan Brglez v torek, 21. februarja 2023, ob 18. uri, v prostorih Maxi klubskega salona (Trg republike 1, Ljubljana) organizira okroglo mizo z naslovom »Iz krize v krizo: ali imamo odgovor na socialne stiske?«, na kateri se mu bodo v vlogi sogovornic pridružile predsednica Državnega zbora Republike Slovenije mag. Urška Klakočar Zupančič, profesorica športne vzgoje in prostovoljka Svetlana Oletič, novinarka RTV Slovenija Jelena Aščić in direktorica Zdravstvenega doma Ptuj Metka Petek Uhan.

Ozadje:

Svet, Evropo in tudi Slovenijo so v zadnjih petnajstih letih prizadele številne krize, ki prehajajo ena v drugo. Finančno-gospodarska kriza, pandemija covid-19 ter nenazadnje še vedno trajajoča vojna v Ukrajini so nam vzele občutek varnosti,  zamajale naša gospodarstva, pustile negativen pečat na počutju naših prebivalk in prebivalcev, še posebej otrok in mladostnikov, ter poglobile socialne stiske, tveganje za revščino in socialno izključenost med zaposlenimi, starejšimi ter družbenimi skupinami, ki so tradicionalno odrinjene na rob družbe.

Že v lanskem letu so človekoljubne organizacije v Evropi v povprečju zabeležile 40-odstotni porast prošenj za socialno podporo in pomoč. Raziskave kažejo, da so krize še posebej prizadele ženske, enostarševske družine, starejše, migrante in begunce, mlade, Rome, invalide in člane podeželskih gospodinjstev, pri čemer je naštetim skupinam največjo težavo predstavljalo plačevanje stroškov najemnine in ogrevanja stanovanja ter nakup hrane in goriva.

Vojna v Ukrajini ter z njo povezano višanje cen energije ter osnovnih življenjskih potrebščin napovedujejo (za mnoge) negotovo leto 2023. Zadnja raziskava Evropskega parlamenta Eurobarometer kaže, da so naraščajoči življenjski stroški poglavitni razlog zaskrbljenosti za kar 93 odstotkov Evropejcev (ter 88 odstotkov prebivalcev Slovenije), z 82 odstotki jim sledita grožnja revščine in socialne izključenosti.

Namen okrogle mize je spregovoriti o tej izjemno pomembni in aktualni tematiki, oceniti stanje socialnih stisk v Sloveniji in Evropi ter družbene (ne)odpornosti za blaženje trenutnega stanja za (bolj/šo) socialno državo in Evropsko unijo.

Svojo pristonost na dogodku potrdite na e-naslov pisarna@milanbrglez.si ali na telefonsko številko 064/229770.