Dr. Brglez se je ob mednarodnem dnevu invalidov pridružil kampanji #ADAY4ALL

Sporočilo evropskega poslanca dr. Milana Brgleza ob mednarodnem dnevu invalidov:

Na današnji mednarodni dan invalidov se pridružujem kampanji #ADAY4ALL, ki poziva vse institucije EU k dosledni implementaciji Konvencije o pravicah invalidov. Konkretno se poziv nanaša na izpolnjevanje 33. člena in vzpostavitev t. i. organov za stike, ki bi znotraj posameznih institucij omogočili koordinirano spremljanje uresničevanje zavez iz konvencije. Omenjeno telo za spremljanje uresničevanja zavez iz konvencije je do sedaj uvedel le Generalni Direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje pri Evropski komisiji.

Konvencija o pravicah invalidov je bila sprejeta 13. decembra 2006 ter odprta za podpis 30. marca 2007. Na otvoritveni dan je konvencijo podpisalo 82 držav, 3. maja 2008 pa je bil izpolnjen pogoj za njeno veljavnost. Konvencija o pravicah invalidov je tako eden izmed najuspešnejših oziroma najhitreje sprejetih mednarodnih dokumentov na področju človekovih pravic. Evropska Unija je Konvencijo o pravicah invalidov ratificirala leta 2015, po tem, ko so jo predhodno ratificirale vse države članice. A dejstvo, da institucije EU tudi pet let po ratifikaciji niti znotraj lastnega delovnega okolja niso uspele uresničiti zavez, ki izhajajo iz konvencije, nam da vedeti, da nas na tem področju čaka še veliko dela.