Dr. Brglez prejel odgovor Komisije na vprašanje o nadaljnjih ukrepih v zvezi z zeleno knjigo o staranju

Poslanec Evropskega parlamenta dr. Milan Brglez je na Evropsko komisijo naslovil vprašanje o nadaljnjih ukrepih na podlagi zelene knjige Komisije o staranju. Komsija je v odgovoru zapisala, da  “trenutno ne razmišlja o predložitvi bele knjige o staranju ali posebne strategije za enakost starostnih skupin. Namesto tega si prizadeva, da bi vidike, povezane z demografijo in enakostjo, tudi kar zadeva diskriminacijo na podlagi starosti, vključila v vse ustrezne politike, zakonodajo in programe financiranja EU”.

Vprašanje in odgovor v celoti objavljamo spodaj.